facebook.com/pamatskola    ●    e-klase.lv    ●   uzdevumi.lv

Aktualitātes

  • 18.februārī Saldus pamatskolā viesojās Saldus novada pašvaldības Cieceres pamatskolas pedagogi. Viņi iepazina mūsu skolu, vēroja mācību stundas 1.-4.k...

  • Apsveicam ar izcilu sniegumu – 2.vietu – Atklātajā konkursā svešvalodās 7.klases skolēnu Bruno Braunu!  Laureātu apbalvošan 29. febru...

  • 27.februārī skolā notiks Skatuves runas konkurss. Dalībniekam jārunā viens prozas un viens dzejas darbs. Ieteicamās tēmas ir daudzveidīgas: es pats, v...

  • Ar iniciatīvas Latvijas skolas soma atbalstu 8.klašu skolēniem 20.februārī notiks radoša darbnīca “Mana runa pārliecina”....

Dace Balandīna

direktore

6 38 21262

Gita Leja

direktores vietniece mācību jomā

6 38 07109

Ieva Andersone

lietvede

6 38 07110