facebook.com/pamatskola    ●    e-klase.lv    ●   uzdevumi.lv

Aktualitātes

  • Nopelnījām programmas Atbalsts pozitīvai uzvedībai iespēju palikt skolā pa nakti. Pasākumā veicinājām skolēnu sadarbību un uzlabojām klases mikroklima...

  • Šodien, 4.oktobrī, atzīmējām skolas 115.dzimšanas dienu. Atcerējāmies labos darbus, suminājām skolas darbiniekus, audzēkņus, klausījāmies skolēnu dzej...

  • Atgādinām, ka 26.septembrī plkst. 18:00 notiek skolas vecāku sapulce!...

  • 2.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Rasu Štromani septembrī devās iepazīties ar dabas daudzveidību pilsētā un dabaszinības spēlēm Zaļajā kla...

Dace Balandīna

direktore

6 38 21262

Gita Leja

direktores vietniece mācību jomā

6 38 07109

Ieva Andersone

lietvede

6 38 07110