Attālināts mācību process

Attālināts mācību process

Atbilstoši MK 2020. gada 12. marta rīkojumam “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Saldus pamatskolā tiek noteikta mācību procesa nodrošināšana attālināti  un

tiek pārtraukts interešu izglītības programmu mācību process klātienē no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim.

Detalizēta informācija par attālinātu mācību procesu nosūtīta e-klases pastā skolēniem un vecākiem.

Skolas administrācijai šajā laikā noteikti klātienes darba laika ierobežojumi –  pirmdienās,  trešdienās,  piektdienās no plkst. 09.00 līdz 13.00.

Pārējā laikā  iespēja sazināties pa tālruni 63807110 vai rakstot uz e-pastu: saldus.pamatskola@saldus.lv.