C.L.I.L. – Creativity, Learning, Inspiration and Language – Radošums, mācīšanās, iedvesma un valoda.

C.L.I.L. – Creativity, Learning, Inspiration and Language – Radošums, mācīšanās, iedvesma un valoda.

Darbības laiks – 01.09. 2017. – 31.08. 2019.

Galvenā tēma – inovatīvs veids svešvalodu apguvei, integrējot to citos mācību priekšmetos – CLIL metodikas izmantošana mācību un mācīšanās procesā. Dalībvalstis – Somija, Spānija, Polija, Čehija, Latvija.

Tā kā valodas spēlē galveno lomu mācību programmās visā Eiropā, projekta mērķis ir izstrādāt satura un valodas integrētas apguves mācīšanu. Lai sasniegtu projekta mērķi  svarīgi ir apzināt CLIL prakses dažādās valstīs un sekmēt sadarbību konkrētu CLIL programmu īstenošanā, izstrādājot sistēmas un metodes, kas uzlabos valodu izglītības kvalitāti. Projekta gaitā notiks informācijas apmaiņa par CLIL praksi un apmācības dažādu priekšmetu skolotājiem Eiropas valstīs, izmantojot  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kā galvenos saziņas līdzekļus.

Plānotās aktivitātes koncentrējas uz zināšanām par citu Eiropas valstu kultūru, valodas un amatniecības jomām, dizainu un tehnoloģijām. Projekta gaitā tiks izveidoti mācību materiāli  mājturības un tehnoloģiju, un citos ar dizainu un tehnoloģijām saistītos mācību priekšmetos angļu valodā un pēc tam ieviesti pamatskolas mācību procesā, lai uzlabotu kvalitatīvās un kvantitatīvās angļu valodas zināšanas. Projekta gaitā tiks  veicinātas skolēnu radošuma prasmes un spēja   izgudrot ko jaunu, praktiski izstrādājot savus risinājumus. Skolēniem vecumā no 7-11 gadiem būs iespēja praktiski mācīties lietu tapšanas norisi, paralēli apgūstot svešvalodu. 

No 2018.g.  19.- līdz 3.februārim norisinājās projekta vizīte Latvijā.

Projekta aktivitāšu apraksts: Lasīt šeit.

Projekta aktivitātes filmiņā: Skatīt šeit.

No 2018.g. 13.-19. maijam norisinājās projekta vizīte PolijāLežajskas 3.pamatskolā. Saldus pamatskolu pārstāvēja skolotājasEvita Dureika un Ilze Sīle kopā ar 5 skolēniem – Helēnu Līnu Pļusku, Miku Šķēdnieku, Ralfu Celitānu, Madaru Nīkrenci un Jēkabu Grušu.

Ieskats bildēs.

Projekta aktivitāšu apraksts: Lasīt šeit.

No 2018.g. 5. līdz 9. novembrim norisinājās projekta vizīte Spānijā. Saldus pamatskolu pārstāvēja skolotājas Evita Dureika, Dace Balandīna, Māra Kuršāne kopā ar 5.klašu skolēniem – Elizabete Elīza Rulle, Eduards Povšaks un Patriks Daubaris.

Projekta aktivitāšu apraksts: Lasīt šeit.

No 2019.g. 21.-27. janvārim norisinājās projekta vizīte Somijā, Nivalā. Saldus pamatskolu pārstāvēja skolotājas Evita Dureika un  Rasa Štromane  kopā ar trīs skolniecēm- Paulu Šteinu, Elīzu Bierandi un Evelīnu Zustu.

Projekta aktivitāšu apraksts: Lasīt šeit.

No 2019.gada 19. līdz 25.maijam norisinājās projekta vizīte Čehijā. Saldus pamatskolu pārstāvēja skolotāja Evita Dureika, Judīte Ukavica, Laima Krasta, skolēni – Daniela Andersone, Anna Pumpura, Evika Ulmane, Alens Jakševics, Bruno Brauns, Mareks Tanenbergs, Liliāna Reinholde.

Projekta aktivitāšu apraksts: Lasīt šeit.