Citāda vecāku diena

Citāda vecāku diena

24.maijā skolas padomes vecāku iniciatīvas rezultātā 200 skolēnu kopā ar saviem vecākiem un skolotājiem devās tūrisma pārgājienā uz Sātiņiem. Galamērķī visus gaidīja daudzveidīgas komandas saliedēšanas aktivitātes, tai skaitā, zumbas deju ritmi ar Zani Ilenāni, klinšu kāpšanas siena ar Dzintaru Irbi un individuāla spēka pārbaude kopā ar Saldus virves vilkšanas klubu. Noslēgumā, protams bija desiņu cepšana, sirsnīgas sarunas un brīva atmosfēra gan basketbola, gan volejbola laukumā.Skolas administrācija pateicas visiem dalībniekiem, īpaši vecākiem, kuri sarūpēja vienreizēju pasākumu saviem bērniem!