Datorprasmes noder projekta uzdevuma izpildē

Datorprasmes noder projekta uzdevuma izpildē

 

Šodien 8.b klases skolēni datorikas stundā tiešsaistes platformā Canva apkopoja eTwinning projektā “Interactive map of Europe” saņemtās apsveikuma kartiņas no turku un lietuviešu jauniešiem.

 

Katram skolēnam bija vairāki uzdevumi:

# nofotografēt divas kartītes

# pārsūtīt tās no telefona uz datoru

# rediģēt kartīšu attēlus pēc nepieciešamības (apgriezt maliņas, izmanot filtru)

# ievietot attēlus Canvā, piemeklējot atbilstošu veidni

# noformēt Canvas kolāžu

# pārsūtīt savu darbu skolotājai