Mācību līdzekļu saraksts

Saldus pamatskolas mācību procesā izmantoto mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts jaunajam 2020./2021.m.g. 1.-9. klašu skolēniem pieejams šeit.

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām.

Individuālos mācību līdzekļus iegādājas vecāki.