Mācību līdzekļu saraksts

Saldus pamatskolas mācību procesā izmantoto mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts jaunajam 2022./2023.m.g. 1.-9. klašu skolēniem pieejams šeit.

 

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām.

 

Individuālos mācību līdzekļus iegādājas vecāki.