Mācību līdzekļu saraksts

Saldus pamatskolas mācību procesā izmantoto mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts jaunajam 2019./2020.m.g. Mācību_lidzekļi_2019/2020.

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Individuālos mācību līdzekļus iegādājas vecāki.