Mācību līdzekļu saraksts

Saldus pamatskolas mācību procesā izmantoto mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksts jaunajam 2018./2019.m.g. Skatīt šeit.

Skola nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Individuālos mācību līdzekļus iegādājas vecāki.