Muzejnodarbība un klases ekskursija

Muzejnodarbība un klases ekskursija

2.a klase dodas izzināt pasauli

Muzejnodarbību par kukaiņu dzīvi apmeklējām  Saldus pilsētas bibliotēkā.

Uzzinājām, kas ir izstāde. Skolēni apskatīja trīs dažādu autoru darbus. Rolanda Bosa fotoizstādi “Stroika”, Oskara Baltiņa zīmējumu izstādi “Brīvbrīdis”, Rūtas Saknes  fotoizstādi “Rāmji un rakursi”. Daži skolēni bija iekļuvuši arī R.Saknes fotoizstādē.

Iepazināmies ar Brocēnu bibliotekāres Mārītes kolekciju “Mārītes”.

Lasījām grāmatu “Bizmāsiņas”, aAtbildējām uz atjautīgajiem bibliotekāres jautājumiem. Skolēni paplašināja savu vārdu krājumu ar jauniem sinonīmiem. Uzzinājām, kā ar  ūdensglāzi var veikt eksperimentus, tas būs katra bērna mājas darbs.

Bērni veica praktisku uzdevumu – “Mārītes vējdzirnavu” izgatavošanu. Uzmanīgi klausoties un sadarbojoties, katrs sev izgatavoja un savā īpašumā ieguva vējdzirnavu modeli.

Secinājumi:

Katram cilvēkam var būt sava aizraušanās, tikai jābūt vēlmei darboties.

Ar nodarbības palīdzību skolēniem tika uzlabotas dažādas prasmes: lasīšanas, sadarbošanās, klausīšanās, rakstīšanas. 

Informāciju sagatavoja klases audzinātāja Aiva Greitāne.

 

Mācību ekskursijā uz Ventspili devāmies 7.oktobrī, lai pilnveidotu dabaszinību stundās iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas par dabas daudzveidību un vienotību un cilvēku ietekmi uz to.

Apmeklējām Ventspils Demo centrā interaktīvu izstādi “Klimata pārmaiņas”.  Skolēni piedalījās izglītojošā nodarbībā “Gaisa sastāvs”. Veica dažādus izzinošus eksperimentus un izdarīja secinājumus. Redzēto saistīja ar ikdienā redzēto, sajusto.

Ventspils observatorijā un planetārijā skolēni skatījās aizraujošu, izzinošu filmu par Visumu.

Aktīvi atpūtās un pilnveidoja sadarbības prasmes Ventspils bērnu pilsētiņā.

Mācību ekskursijas izvērtējums:

  1. Tika pilnveidotas, nostiprinātas skolēnu zināšanas dabaszinātņu jautājumos skolēniem interesantā un saistošā veidā.

  2. Nostiprinātas un praksē pielietotas sociālās prasmes.

  3. Iegūtās zināšanas rosinās skolēnus pārdomāt savu rīcību attieksmē pret dabu.

Informāciju sagatavoja klases audzinātāja Aiva Greitāne.