Pagarināta ārkārtējā situācija valstī

Pagarināta ārkārtējā situācija valstī

 

Ņemot vērā, ka pēdējās dienās ir paaugstinājies jaunu ar Covid-19 inficēto gadījumu skaits, Ministru kabinets pieņēma lēmumu, ka pagaidām nevar pieļaut 1. un 2. klašu skolēnu klātienes mācību atsākšanu. Diskusijas valdībā par epidemioloģiski drošu klātienes mācību procesu turpināsies.

 

Sākot ar 8. februāri skolēniem būs iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu klātienē. Klātienes konsultācijas būs pieejamas visiem skolēniem, kam pastāv mācību pārtraukšanas risks, kā arī 12. klašu skolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem, kuriem jākārto valsts pārbaudījumi. 

Konsultāciju norises laikā jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības:

  • konsultācijas nepieciešamību izvērtē skolotājs,
  • konsultāciju norise tiek organizēta atbilstoši skolas noteiktajai kārtībai,
  • konsultācija nedrīkst būt ilgāka par 40 minūtēm,
  • izglītojamais un pedagogs valkā mutes un deguna aizsegu,
  • konsultāciju telpā drīkst atrasties tikai izglītojamais un pedagogs,
  • Konsultāciju telpā jāievēro 2 m distanci,
  • telpa jāvēdina pēc katras konsultācijas.

Pamats: grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Rīcības shēma gadījumiem, ja skolēns ierodas izglītības iestādē bez sejas maskas: Skatīt šeit.