Pedagogi

DSC_0298 (Medium)

Skolas administrācija

Dace Balandīna – direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja, maģistra grāds

Gita Leja – direktores vietniece mācību jomā, vizuālās m. un sociālo zin. skolotāja

Dace Susekle – direktores vietniece informātikas un audzināšanas jomā, informātikas, latviešu valodas un literatūras skolotāja, maģistra grāds

Evita Dureika  – direktores vietniece audzināšanas jomā, angļu valodas skolotāja

Linda Kuskova – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja

Valodu skolotāji

Anita Raude – latviešu valoda, literatūra

Māra Kuršāne – vācu un angļu valoda, maģistra grāds

Daina Baha – krievu valoda, maģistra grāds

Santa Brauča – angļu valoda

Evita Dureika – angļu valoda

Laima Krasta – angļu valoda, projektu vadītāja, maģistra grāds

Iveta Dūčmane – angļu valoda

Laura Ķevle – angļu valoda

Sanita Vītola – latviešu valoda, maģistra grāds

Aija Fedotova – krievu valoda

Ligita Didze – latviešu valoda, krievu valoda

Zeltīte Lagzdiņa – latviešu valoda, literatūra, pedagoga palīgs

Sākumskolas skolotāji

Līga Pērkona

Dace Neizaka

Aiva Greitāne

Rasa Štromane

Judīte Ukavica

Kristīne Novicāne

Egita Semjonova

Linda Līce-Līcīte

Māra Markava – karjeras pedagogs

Inga Ābelniece

Sigita Rieksta

Mākslas priekšmetu skolotāji

Gita Leja – vizuālā māksla

Dace Eglīte – Zīrupa – vizuālā māksla

Iveta Logina – mūzika

Itana Lipšāne – mūzika

Tehnoloģiju pamatu skolotāji

Ruta Tuča – dabaszinības, bioloģija, ķīmija, maģistra grāds

Evija Rožkalne – matemātika, informātika

Linda Kuskova – matemātika

Inese Lagzdiņa – matemātika

Anna Ivaščenko – matemātika

Dace Neizaka – informātika

Dace Susekle -informātika

Andis Ozolnieks – fizika

Anda Zavitska – ģeogrāfija

Rudīte Ābola – matemātika

Sabiedrības zinību skolotāji

Anda Zavitska – vēsture

Gita Leja – sociālās zinības

Ilze Sīle – mājturība meitenēm

Andis Ozolnieks – mājturība zēniem

Lāsma Rumpe – sports

Līva Štamere – sports

Dace Neizaka – kristīgā mācība

Bibliotekāre

Kristīne Novicāne

Logopēde

Līga Paštore

Sociālā pedagoģe

Līga Paštore

Psiholoģe

Ilze Rūtena

Karjeras pedagoģe

Laura Velaviča

Projektu speciālistes

Laima Krasta

Linda Kuskova