Pedagogi

skolo_2017

Skolas administrācija

Dace Balandīna – direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja, maģistra grāds

Gita Leja – direktores vietniece mācību jomā, vizuālās m. un sociālo zin. skolotāja

Dace Susekle – direktores vietniece informātikas un audzināšanas jomā, informātikas, latviešu valodas un literatūras skolotāja, maģistra grāds

Judīte Ukavica – direktores vietniece audzināšanas jomā, sākumskolas skolotāja

Valodu skolotāji

Zeltīte Lagzdiņa – latviešu valoda, literatūra, maģistra grāds

Anita Raude – latviešu valoda, literatūra

Māra Kuršāne – vācu un angļu valoda, maģistra grāds

Valentīna Dūriņa – krievu valoda, maģistra grāds

Daina Baha – krievu valoda, maģistra grāds

Santa Brauča – angļu valoda

Evita Dureika – angļu valoda

Laima Krasta – angļu valoda, projektu vadītāja, maģistra grāds

Iveta Dūčmane – angļu valoda

Laura Ķevle – angļu valoda

Sākumskolas skolotāji

Līga Pērkona

Dace Neizaka

Aiva Greitāne

Rasa Štromane

Judīte Ukavica

Kristīne Novicāne

Egita Semjonova

Linda Līce-Līcīte

Māra Markava – karjeras pedagogs

Inga Ābelniece

Sigita Rieksta

Mākslas priekšmetu skolotāji

Gita Leja – vizuālā māksla

Dace Eglīte – Zīrupa – vizuālā māksla

Iveta Logina – mūzika

Itana Lipšāne – mūzika

Tehnoloģiju pamatu skolotāji

Ruta Tuča – dabaszinības, bioloģija, ķīmija, maģistra grāds

Evija Rožkalne – matemātika

Linda Kuskova – matemātika

Inese Lagzdiņa – matemātika

Anna Ivaščenko – matemātika

Dace Neizaka – informātika

Dace Susekle -informātika

Andis Ozolnieks – fizika

Anda Zavitska – ģeogrāfija

Sabiedrības zinību skolotāji

Anda Zavitska – vēsture

Gita Leja – sociālās zinības

Ilze Sīle – mājturība meitenēm

Andis Ozolnieks – mājturība zēniem

Lāsma Rumpe – sports

Līva Štamere – sports

Dace Neizaka – kristīgā mācība

Bibliotekāre

Kristīne Novicāne

Logopēde

Līga Paštore

Sociālā pedagoģe

Līga Paštore

Psiholoģe

Ilze Rūtena

Karjeras pedagoģe

Dace Mickus

Projektu speciāliste

Aiva Bundzena-Ervika