Topošie pirmklasnieki

Iepazīšanās nodarbības 2019./2020. m.g. notiek no plkst. 16:00 līdz 17:00:

28.novembrī

9.janvārī

6.februārī

5.martā

9.aprīlī

14.maijā

4.jūnijā

Detalizētāka informācija par nodarbībām un skolu šeit: buklets_2020.

1. klases 2020./2021. m.g. un klašu audzinātājas:

1. Līga Pērkona

2. Inga Ābelniece

3. Māra Markava

2020./2021. m.g. piedāvājums skolā interešu izglītībā līdz plkst. 17:30

Vokālā studija

Sports

Mākslas pulciņš

Satiksmes noteikumi

Tautiskās dejas

Robotika

Radošā studija

Kustību teātris

 

Vienam lieks, otram prieks! Ar šādu moto skolas padomes vecāki katru gadu aicina uz lietoto formu tirdziņu  Saldus pamatskolā. Skolas forma jāatnes savai klases audzinātājai (uz lapiņas jāuzraksta vārds, uzvārds, klase, telefona numurs un vēlamā cena).

Iespējams kopīgi pasūtīt arī jaunu skolas formu, kas ir izdevīgs pasūtījums, jo var saņemt atlaides.

Par precīzu tirdziņa datumu informācija tiks ievietota 2020.gada maijā.