Fakti par skolu

 • Saldus pamatskola sāka darboties 1904. gada 4. augustā, kad Krievijas galvaspilsētā Pēterburgā Tautas Apgaismības ministrijā tika parakstīts rīkojums Nr. 174, kurš atļāva Kurzemes guberņas Saldus miestā atvērt trīsgadīgo pilsētas zēnu skolu. Līdz skolas ēkas uzcelšanai tiek īrēts Šnēbaha nams Lielā ielā 20. Pilsētas skola zēniem tika iesvētīta 1904. gada 5. oktobrī.

 • Pēc arhitekta Mihailova projekta 1907. gadā tiek uzbūvēta tagadējā skolas ēka Lielā ielā 31/35 atbilstoši visjaunākajām tā laika prasībām. Skolu iesvētīja 1907. gadā, un rudenī tā uzsāka darbu.

 • 1909. gadā skola kļūst par Saldus četrklasīgo skolu zēniem.

 • 1913./1914. m.g. skolas nosaukums ir Saldus augstākā sākumskola.

 • 1915. gadā skola tiek evakuēta uz Tveras guberņu Krievijā. Skolas telpās 1915.-1918. g. bija lauksaimniecības produktu noliktava vācu armijas vajadzībām. 1919. g. bermontieši gribēja skolas ēku sagraut. Jau no 1918. gada rudens Saldū sāka darboties sešklasīgā pamatskola, taču skolas telpas bija citur. Skolas namu atjaunoja 1921. gadā.

 • 1920./1921. m. g.  skolā mācās 391 skolēns un strādā 10 skolotāji.

 

 • 1941./1942. m. g. skolas nosaukums ir Saldus pilsētas sešklasīgā pamatskola, bet 1942./1943. m. g. – Saldus pilsētas tautskola ar 7 gadu mācību laiku.

 • 1944./1945. m. g. mācības nenotika, jo Saldus bija piefrontes rajons, iedzīvotājus evakuēja.

 • Skolēnu skaits pēckara periodā bija 44-45 skolēni, mācības norisinājās 2 maiņās. Visus pēckara gadus sākumskolas klašu skolēni mācījās “mazajā skolā” – Dārza ielā 13.

 •  
 • 1957. gadā uzcēla nelielu māju skolas pagalmā. Tajā atrodas zēnu mājturības kabinets, bibliotēka un logopēda kabinets.

 • 20. gs. 50.-60. gados tika veidots skolas dārzs, pie kura strādāja skolas kolektīvs direktora M. Heringa un dārznieces Z. Grīsles vadībā.

 • 20.gs. 70. gados skolai uzbūvēja piebūvi, ēku ar klašu telpām un plašiem gaiteņiem, sporta zāli, garderobi un ēdnīcu.

 • 2008. gadā norisinājās skolas jaunā korpusa renovācija.

 • 2015. gadā notika skolas vecā korpusa rekonstrukcija un 2016./2017. m.g. rudenī notika tā atklāšana.

 

Skolas vecā korpusa jumta skulptūru atjaušanas process 2014. gadā. Lasīt un skatīt šeit.