Salidojums

Salidojums. Skolai – 110.

Ieskats svinīgajā pasākumā “Skola, mana pirmā, sarkanā”.