Skolas 110. jubileja

Gatavošanās posms

 

Salidojums

Skolas jubileja skolēniem