Cemex iespēju fonds

 “Zinātne – bērnu rotaļa”.

 

Laika posmā no 2018. gada 20. -24. augustam tika realizēts nodibinājuma “Cemex Iespēju fonds” un Saldus pamatskolas  projekts “Zinātne- bērnu rotaļa”. Projekta laikā katru dienu skolēni veica pētniecisko darbību, kuru rezultātus fiksēja darba kartēs. Skolēni praktiski izpildīja dažādus eksperimentus lietpratēju vadībā un izdarīja secinājumus. Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar meteoroloģiskās stacijas darbu un veicamajiem pienākumiem. Ekskursijas ietvaros skolēni apmeklēja gan dzeramā ūdens attīrīšanas un padošanas iekārtas, gan laboratoriju, kur pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti, gan arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pētnieciskajā nodarbībā pie Baltijas jūras un Saldus ezera projekta dalībnieki, praktiski darbojoties, ar lielu aizrautību un interesi  pilnveidoja prasmes strādāt ar dažādiem mērierīcēm un mērinstrumentiem. Dažādu ūdenstilpju ūdens paraugi tika salīdzināti un izdarīti secinājumi. Skolēni secināja, ka, izmantojot no viedierīcēm saņemto informāciju, var iegūt priekšstatu par savu veselības stāvokli un salīdzināt ar medicīnas mērinstrumentiem iegūto.

Nodarbību organizēšanā un vadīšanā iesaistījās skolas darbinieki, vecāki, skolēni un skolotāji. Par padarīto darbu projekta laikā skolēni saņēma sertifikātus.

Projekta organizatoresSaldus pamatskolas skolotājas Aiva Greitāne, Ruta Tuča, Rasa Štromane.

“Būsim lepni”

        

Sadarbībā ar nodibinājumu “Cemex iespēju fonds” 2017./2018. mācību gadā realizēts projekts “Būsim lepni”, kas veltīts Latvijas simtgadei. Pirmās aktivitātes jau notikušas decembrī – noaustas un nopītas 63 draudzības rokassprādzes. 22.februārī trešās klases skolēnu grupas un arī skolas direktore Dace Balandīna devās ciemos pie mākslinieces Baibas Rīteres uz austuvi “Austrumi” Saldus pagastā, lai piedalītos karoga aušanā. Skolēni ar lielu prieku palīdzēja aust skolas karogu un uzzināja daudz jauna gan par aušanu, gan mākslinieci Baibu Rīteri. Vecāko klašu skolēni veidoja animācijas par skolas un Latvijas karoga tapšanas vēsturi. Animāciju veidošana ir radošs un interesants, taču diezgan grūts darbs, tāpēc apbrīnojami, ka tik daudzi skolēnu iesaistījās šajā aktivitātē. Katru mēnesi skolēniem bija jāatbild uz konkursa jautājumiem. 

Martā skolā norisinājās ģimeņu viktorīna “Mūsu skola – Mūsu dzimtenē”, kurā skolēni kopā ar vecākiem sacentās, parādot savas zināšanas par skolu un Latviju.

Esam priecīgi, redzot, ka skolēni ar lielu prieku, lepnumu un interesi iesaistās projekta aktivitātēs. Priecē arī vecāku un skolotāju atbalsts un ieguldītais darbs, lai veiksmīgi organizētu projekta aktivitātes. Paldies visiem, kuri iesaistās, jo “Kopā mēs esam spēks”! Maija sākumā notika jaunā skolas karoga iesvētīšanas pasākums. 

Projekta vadītāja – skolotāja Linda Kuskova.

Projekta aktivitātes apkopotas prezentācijā: Paveiktais

“Acis darba izbijās, rokas darba nebijās”

Nodibinājuma “Cemex iespēju fonds” projektā “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” iegūts finansējums 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvu tērpiem. 7.-9. klašu meitenēm iespēja pilnveidot šūšanas prasmes.

Projekta rezultātā uzšūtas 20 blūzes un svārki.

Projekta koordinatore – mājturības skolotāja Ilze Sīle.