Citi projekti

Saldus pamatskola uzsāk īstenot Izglītības attīstības centra (IAC) projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projekta Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas...

Februārī 5.-6. klašu skolēniem motivējošas un radošas nodarbības Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijā noorganizēja matemātikas skolotāja Anna Ivaščenko un Inese Lagzdiņa....

Saldus pamatskolas vecāku un skolas sadarbības projekts “Būsim kopā!” realizēts 10.12.2019. līdz 20.01.2020. ar Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes iestāžu atbalsta...

Saldus pamatskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”,  lai...

Piedalāmies  EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās...