Sasniegumi sportā 2019./2020.

Sasniegumi sportā 2019./2020.

Rudens krosa stafetes

1.vieta

3.-5.klašu un 8.-9-.klašu meitenēm

3.-5.klašu jauktajai komandai

3.-5.klašu un 6.-7.klašu zēniem

2.vieta

6.-7.klašu zēnu 2.komandai

3.vieta

6.-7.klašu zēnu un meiteņu komandām

6.-7.klašu zēnu 3.komandai

 

Veiklo stafetes

1.vieta 2.-5.klašu jauktajai komandai; 3.vieta Veiklo stafetēs Kurzemes reģionā, 4.vieta – Veiklo stafetēs LR

Florbols

1.vieta

6.-9.klašu meitenēm

2.vieta

6.-7.klašu un 8.-9.klašu zēniem

Tautasbumba

2.vieta 3.-5.klašu meitenēm

3.vieta 3.-5.klašu zēniem

Futbols

2.vieta 8.-9.klašu zēniem

3.vieta 6.-7.klašu zēniem

Basketbols

1.vieta

6.-7.klašu meitenēm

6.-7.klašu zēnu 1.komandai

8.-9.klašu zēniem

2.vieta

3.-5.klašu meitenēm un zēniem

8.-9.klašu meitenēm

4.vieta

6.-7.klašu zēnu 2.komandai

Kopsavilkums

Vieta

Skaits

1.vieta

11

2.vieta

8

3.vieta

5

4.vieta

2

Kopā

26

Informāciju apkopoja skolotāja Lāsma Rumpe