Novadu olimpiādes

2018./2019. m.g.

Matemātika 1.-4. klašu grupa.

1.vieta Kristeram Bimšteinam, 1.a klase, skolotāja Rasa Štromane.

1.vieta Raineram Čunkam, 2.a klase, skolotāja Judīte Ukavica.

2.vieta Evelīnai Tunēnai, 3.a klase, skolotāja Līga Pērkona.

3.vieta Ernestam Fogelim, 1.a klase, skolotāja Rasa Štromane.

Atzinība Alisei Vasiļevskai, 4.a klase, skolotāja Aiva Greitāne.

Saldus pamatskola izcīnījusi ceļojošo balvu – rotaļu kaķi vārdā Cipariņš, jo ieguvusi visvairāk godalgoto vietu matemātikas atklātajā olimpiādē sākumskolas posmā, ko rīko Brocēnu vidusskola.

 

Citi rezultāti matemātikā

3.vieta Dženiferai Riekstai (7.kl.), skolotāja Anna Ivaščenko.

2.vieta Annijai Žundai (9.kl), skolotāja Inese Lagzdiņa.

Starpnovadu angļu valodas olimpiāde:

1. vieta Bruno Braunam (6.kl.), skolotāja Evita Dureika.

3.vieta Danielai Odrijai Solovjovai (9.kl.), skolotāja Evita Dureika.

Atzinība Oskaram Homanim (5.kl.), skolotāja Iveta Dūčmane.

Atzinība Evelīnai Vasiļūnai (6.kl.), skolotāja Santa Brauča.

Atzinība Madarai Nīkrencei (7.kl.), skolotāja Evita Dureika.

 

 

Starpnovadu bioloģijas olimpiāde

3.vieta Diānai Lasmanei (9.kl.), Atzinība Līnai Kristiānai Melbārdei (9.kl.), skolotāja Ruta Tuča.

 

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde

2.vieta Ralfam Donim (9.kl.), 3.vieta Raineram Koreņikam (6.kl.), Atzinība Vestardam Aleksandram Strautārem (6.kl.), skolotājs Andis Ozolnieks.

 

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiāde

2.vieta Līnai Kristiānai Melbārdei (9.kl.), Atzinība Tīnai Laimai Leitei (7.kl.), skolotāja Dace Eglīte-Zīrupa.

2.vieta Paulai Priedei, 3.vieta Beātei Hertelei  (2.kl.), skolotāja Kristīne Novicāne.

3.vieta Alisei Vasiļevskai (4.kl.), skolotāja Aiva Greitāne.

 

Krievu valodas olimpiāde

1.vieta Diānai baburinai (8.kl.), skolotāja Daina Baha.

Atzinība Arsenijam Nikolasam Parfjonovam, (9.kl.), skolotāja  Valentīna Dūriņa.

Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2017./2018. m.g.

2016./2017. m.g. skolēni olimpiādēs ieguva 31 godalgotu vietu. Detalizētu olimpiāžu uzvarētāju sarakstu skatīt šeit.

2 skolēni ieguvuši trešo vietu Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē.

Agatei Dombrovskai – 1.vieta, Dāvidam Krastiņam – 3.vieta atklātajā angļu valodas konkursā valstī. 

2015./2016. m.g. starpnovadu olimpiāžu rezultāti.

2014./2015. mācību gadā skolēni olimpiādēs ieguva 34 godalgotas vietas, tai skaitā 3 godalgotas vietas Kurzemes reģionā.

Olimpiāžu uzvarētāju saraksts atrodas šeit.

2013./2014. mācību gada novada olimpiāžu rezutāti.