Novadu olimpiādes

Saldus, Brocēnu un Skrundas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2017./2018. m.g.

 

2016./2017. m.g. skolēni olimpiādēs ieguva 31 godalgotu vietu.

2 skolēni ieguvuši trešo vietu Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē.

Agatei Dombrovskai – 1.vieta, Dāvidam Krastiņam – 3.vieta atklātajā angļu valodas konkursā valstī. Detalizētu olimpiāžu uzvarētāju sarakstu skatīt šeit.

2015./2016. m.g. starpnovadu olimpiāžu rezultāti.

2013./2014. mācību gada novada olimpiāžu rezutāti.

 

2014./2015. mācību gadā skolēni olimpiādēs ieguva 34 godalgotas vietas, tai skaitā 3 godalgotas vietas Kurzemes reģionā.

Olimpiāžu uzvarētāju saraksts atrodas šeit.