Skolotāju diena

Skolotāju diena

Piektdien, 5. oktobrī, 9.klases skolēni sagatavoja pārsteigumiem pilnu dienu saviem skolotājiem. Skolēni bija sagatavojuši nelielu koncertu un tad skolotājus aicināja iejusties skolēnu lomās un doties uz stundām. Skolotāji aktīvi piedalījās skolēnu organizētajās stundās – informātikā, mūzikā, sportā, vizuālajā mākslā un fizikā. Mācību stundās mums bija jāloka origami, jāatpazīst dziesmas nosaukumi un izpildītāji, jātaisa papīra lidmašīna un jālidina mērķī, jāsaka, gan, ka tas visiem neizdevās. Ļoti atraktīva izvērtās sporta stunda – netradicionālas stafetes prasīja ne tikai spēku un pirkstu veiklību, bet arī loģisko domāšanu. Informātikā darbojāmies ar planšetēm un atbildējām uz daudzveidīgiem erudīcijas jautājumiem, piemēram, cik pakāpienu ir pie skolas ieejas durvīm sētas pusē. Tagad to noteikti zināsim – 9. 

Paldies skolēniem par sirsnīgo apsveikumu, pozitīvo gaisotni un  un jauki noorganizēto pasākumu. Paldies arī devīto klašu audzinātājām – Anitai Raudei un Ivetai Loginai.

Dace Susekle, direktores vietniece audzināšanas jomā.