Uzņemšana skolā

Uzņemšana skolā

Saldus pamatskola piedāvā 1.-9.klašu skolēniem:

# kvalitatīvu izglītību – CLIL metodiku un starpdisciplināras stundas,

# daudzveidīgas ārpusstundu aktivitātes pašpārvaldē, vietēja mēroga un starptautiskos projektos, pulciņos,

# sociālo, psiholoģisko un karjeras atbalstu.

 

Saldus pamatskolas ceļvedis –  infografiks

Skolā nepieciešamības gadījumā dokumentus var iesniegt arī klātienē katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz 15:00, iepriekš sazinoties ar lietvedi pa tālruni 25624177.

 

Uzņemšana 1.klasēs.

Šobrīd iesniegumu uz 1.klasi vecāki var iesniegt attālināti, iesnieguma veidlapa šeit: iesniegums_1klase. Iesniegums jāsūta uz skolas e-pastu: saldus.pamatskola@saldus.lv.

Stājoties skolā 1.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti: 

#vecāku iesniegums 

#pirmsskolas izglītības iestādes beigšanas dokuments

#dzimšanas apliecība (jāuzrāda)

#fotokartīte 3*4 cm

#medicīnas izziņa

Uzņemšana 2.-9.klasēs

Šobrīd iesniegumu uz 2.-9.klasi vecāki var iesniegt attālināti, iesnieguma veidlapa šeit:iesniegums_2-9kl. Iesniegums jāsūta uz skolas e-pastu: saldus.pamatskola@saldus.lv. 

Stājoties skolā 2.-9.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

#vecāku iesniegums

#liecība