Valsts prezidenta apsveikums 5.-9. klašu korim

Valsts prezidenta apsveikums 5.-9. klašu korim

Lepojamies, ka esam vienīgā Saldus novada skola, kura piedalījās Latvijas simtgades dižkoncertā “Latvijas gadsimts”. Tās vienmēr ir īpašas sajūtas – dziedāt lielajā kopkorī gan Dziesmu svētkos, gan šoreiz – dižkoncertā. Esam smagi strādājuši, mācoties 38 dziesmas, bet koncerta laikā gūtās emocijas ir tā vērtas. Lai nokļūtu šādos svētkos, ikdienā jāiegulda milzīgs darbs, tāpēc paldies visām kora meitenēm par apzinīgu mēģinājumu apmeklēšanu, mūzikas skolotājai Ivetai Loginai par pacietīgu darbu un vecākiem par sapratni un atbalstu. Saņemt īpašu sveicienu no Valsts prezidenta Latvijas simtgadē arī ir skaista dāvana.

Koncerta ierakstu varēs vērot 17. novembrī kanālā LNT.  

Direktores vietniece audzināšanas jomā Dace Susekle