Erasmus+ pedagogiem

Darba vērošanas aktivitāte Somijā, Kaukovainio pamatskolā, īstenojot Erasmus+ KA1 projektu „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” notika no 2020.gada 23.februāra līdz 2020.gada 29.februārim un bija viena no 16 mobilitātēm, kas plānota projektā. Kaukovainio pamatskolā mācās skolēni no...

Saldus pamatskolas skolotāja Rasa Štromane no 2020.gada 16.februāra līdz 24.februārim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbība Nr.1 (KA1) Atbalsts mācību mobilitātēm skolu pedagoģiskam personālam projekta “Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola 2030 ieviešanai” ietvaros mācījās profesionālajos pilnveides kursos...

Profesionālās pilnveides kursos Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības (KA1)  Atbalsts mācību mobilitātēm skolu pedegoģiskam personālam projekta „ Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgi realizēšanai  un projekta Skola2030 ieviešanai” kursos „Virtual and Augmented Reality in Education” (Virtuālā un paplašinātā realitāte izglītībā) Alkanedā,...

Erasmus+ KA1 projektā „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai”  no 20.-27. jūlijam Saldus pamatskolas direktore Dace Balandīna un direktores vietniece audzināšanas jomā Evita Dureika mācījās profesionālās pilnveides kursos Alkanedā, Portugālē “Leadership in School Context” ....

Erasmus+ KA1 projektā “Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” no 14. līdz 18. jūnijam Saldus pamatskolas  latviešu valodas un literatūras skolotājas, drāmas pasniedzējas Inga Ābelniece un Anita Raude mācījās profesionālās pilnveides kursos “Hands on CLIL: Digital...

Projekts „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” – atbalsts skolas pedagoģiskam personālam. Laika posmā no 25.janvāra līdz 1.februārim Saldus pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja Linda Kuskova un sākumskolas skolotāja Aiva Greitāne piedalījās Erasmus+ kursos, darba...

Projekts „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” – atbalsts skolas pedagoģiskam personālam. Laika posmā no 9. līdz 18.novembrim Saldus pamatskolas direktores vietniece IT jautājumos, informātikas skolotāja Dace Susekle un angļu valodas skolotāja Laura Ķevle piedalījās Erasmus+ kursos...

Projekts „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” – atbalsts skolas pedagoģiskam personālam. Darbības laiks: 01. 08. 2019. – 31. 12. 2020. Projekta mērķis ir īstenot skolas attīstības plānu Eiropas kontekstā un veicināt diferencētu mācīšanu un skolēnu pašvadītu mācīšanos,...

Saldus novada pašvaldība 2018.gadā realizēja Erasmus+ projektu “Globālā izglītība lauku vidē – zināšanu un pieredzes krājums”. Projekta mobilitātes dalībnieku uzdevums - apmeklēt ārvalstu konferences Grieķijā un Islandē, kur smelties pieredzi un dalīties ar to savās skolās un novadā, kā arī izstrādāt metodiku “Globālā izglītība lauku...