Notikušas skolas olimpiādes latviešu valodā un matemātikā

Notikušas skolas olimpiādes latviešu valodā un matemātikā

Februārī notika skolas 1.-4.klašu olimpiādes  matemātikā un latviešu valodā.

Matemātikā piedalījās 35 skolēni, latviešu valodā – 39.

Godalgotās vietas matemātikā skatīt šeit., latviešu valodā – skatīt šeit.