Mācību līdzekļu saraksts

Saldus pamatskolas mācību procesā izmantoto mācību grāmatu un mācību līdzekļu saraksti jaunajam 2023./2024.m.g.