Interešu izglītība 2023./2024. m.g.

Interešu izglītības pulciņi:

 

Tautiskās dejas, skolotāja Kristīne Treimane

2.-4.klašu koris, skolotāja Iveta Logina

Fokloras skola 1.klasēm, skolotāja Ieva Andersone

Dabas tēlnieki, skolotāja, Ilze Normante

Ceļā droši dodos es 1.-4.klasei, skolotāja Aiva Greitāne

Datorzinību pulciņš 1.-2.klasēm, skolotāja Agita Ivanovska

Datorzinību pulciņš 3.klasēm, skolotāja Egita Semjonova

Lego robotika 1. un 3.klasēm, skolotāja Dace Neizaka

Lego robotika 2.klasēm, skolotāja Rasa Štromane

Vispārējās fiziskā sagatavotība 1.-3.klasei, skolotāja Santa Markevica

Jaunsardze 4.-9.klasei, skolotāja Solveiga Mālniece

Interešu izglītības pulciņi:

 

5.-9.klašu koris, skolotāja Iveta Logina

Kokapstrādes un koka virpošanas pulciņš 4.-9.klasei, skolotājs Andis Ozolnieks

Ekspedīcija dabā 3.klasēm, skolotāja Māra Markava

Mākslas pulciņš 4.-9.klasei, skolotāja Dace-Eglīte Zīrupa

Rokdarbu pulciņš 1.-6.klasei, skolotāja Ilze Sīle

Skolēnu mācību uzņēmums 1.-9.klasei, skolotāja Laura Ķevle

Kustību teātris 1.-4.klasei, skolotāja Rūta Sakne

Radošā studija Ideja 1.-4.klasei, skolotāja Rūta Sakne

Sporto ar prieku 4.-9.klasei, skolotāja Lāsma Rumpe

Peldētprieks 4.-9.klasei, skolotāja Lāsma Rumpe

5.-9.klašu ansamblis, skolotāja Iveta Logina

 

Interešu izglītības pulciņu laiki –  skatīt šeit.