Citi projekti

Vecāku biedrības SaPa 1904 projektā „Protu, varu, daru!“ tika iesaistīti Saldus pamatskolas  skolēni, tai skaitā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas...

Saldus pamatskolas vecāku biedrības “SaPa 1904” projektā “Protu, varu, daru!” sadarbībā ar Saldus tehnikumu notiek pavārmākslas meistarklases, kurās skolēni ir...

Sācies 2022.gads un  Saldus pamatskolā turpinās vecāku biedrības “SaPa 1904” projekts “Protu, varu, daru!”, projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu...

Saldus pamatskolas 7. un 8. klašu skolēni kopā ar Portugāles, Francijas, Turcijas un Lietuvas jauniešiem  iesaistījušies starptautiskā eTwinning projektā “Interactive...

Šodien, 14.decembrī, Saldus pamatskolas skolēniem nodarbību “Manas finanses” vadīja vecāku biedrības “SaPa 1904” pārstāvis Gints Homanis....

Saldus pamatskola sadarbībā ar biedrību “Neklusē” maija beigās parakstīja sadarbības memorandu sociālajā projektā “Neklusē”....

Saldus pamatskola uzsāk īstenot Izglītības attīstības centra (IAC) projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projekta Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas...

Februārī 5.-6. klašu skolēniem motivējošas un radošas nodarbības Latvijas Universitātes Prātnieku laboratorijā noorganizēja matemātikas skolotāja Anna Ivaščenko un Inese Lagzdiņa....

Saldus pamatskolas vecāku un skolas sadarbības projekts “Būsim kopā!” realizēts 10.12.2019. līdz 20.01.2020. ar Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes iestāžu atbalsta...

Saldus pamatskola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – “PuMPuRS”,  lai...

Piedalāmies  EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās...