Simbolika

Skolas karogs.

Sadarbībā ar nodibinājumu “Cemex iespēju fonds” 2017./2018. mācību gadā tika realizēts projekts “Būsim lepni”, kas veltīts Latvijas simtgadei. Projekta rezultāts ir jauns skolas karogs. Projektu uzrakstīja skolotāja Linda Kuskova, viņa arī ir karoga idejas un skices autore. Karoga darināja ir tekstilmāksliniece Baiba Rītere; 2018. gada maijā to iesvētīja mācītājs Uldis Gailītis.

Karoga ideja. 

Krāsu nozīme: Sarkanie toņi simbolizē mūsu skolu, kā rakstījusi absolvente Aija Melbārde: “Skola – mana pirmā, sarkanā”. Tā celta no sarkanajiem ķieģeļiem un ir viena no skaistākajām ēkām Saldū. Sarkanā ir arī asins krāsa – dzīvības simbols. Tā simbolizē nerimtību, kustību, tos spēkus, kas cilvēkiem liek atkal atdzimt. Šī krāsa simbolizē drosmi, cīņu un uzvaru. Tās devīze ir  nekad neapstāties! Sarkanā krāsa iedvesmo un dod spēku turpināt aizsākto darbu. Tās pozitīvais aspekts – līderība, neatlaidība, cīņa par savām tiesībām, dinamiskums, atzinība, atdzimšana, pateicība. Dzeltenie toņi  simbolizē sauli, gaismu. Mūsu katra gaisma ir mūsu zināšanas. Dzeltenā krāsa simbolizē prieku un pacilātību. Tā ir saules, siltuma, optimisma un enerģijas krāsa. Dzeltenā ir intelekta krāsa, kas sevī ietver transformācijas spēku. Tā ir kā ceļš no neapzinātā uz apzināto. Šī krāsa cilvēkam palīdz izprast un sasniegt gan garīgas, gan materiālas vērtības. Tā ir ļoti aktīva un radoša krāsa, kas palīdz koncentrēt spēku un uzmanību vēlamajā virzienā, lai varētu sasniegt mērķi. Dzeltenās krāsas dažādie toņi norāda uz tieksmi pēc neatkarības un uztveres horizonta paplašināšanas. Šī krāsa liecina arī par cilvēka vēlmi atrast dzīves jēgu un paplašināt komunikācijas sfēru. Tā attīsta komunikabilitāti. Brūnie toņi ir zemes toņi, kas simbolizē praktiskumu un harmoniju. Zināšanu sasaisti ar praktisko darbību! Pelēkie toņi  var liecināt par kādas vērtīgas rakstura īpašības, zināšanu u.tml. attīstību. Pelēkie toņi ir kā pāreja jeb saistviela starp citām krāsām.  

Simbolu nozīme karogā:  Kāpnes simbolizē pacelšanos virsotnē, tiekšanās ceļu uz zināšanām, pakāpenisku izaugsmi, pacelšanos citā līmenī. Kāpņu pakāpienu skaits var simbolizēt izaugsmes līmeņus un arī zināšanu vai apgūstamo mācību, prasmju, īpašību skaitu. Kāpņu augšpusē ir brīva telpa ar dzeltenas gaismas atspīdumu, kas liecina, ka skola ir atvērta jaunām idejām un izaicinājumiem. Līnijas karoga apakšējā, labajā pusē simbolizē grāmatu lapas, zināšanu dažādību.

Skolas karoga iesvētīšanas dienā, 2018. gada maijā. No kreisās: mācītājs Uldis Gailītis, direktore Dace Balandīna, karoga darinātāja tekstilmāksliniece Baiba Rītere, karoga skices autore skolotāja Linda Kuskova. Foto Dace Susekle.

 

Skolas logo.

Izveidots 2018./2019. m.g.