Pedagogiem un skolēniem 2022

Erasmus+ akreditācija

2020.gadā Saldus pamatskola uzrakstīja pieteikumu KA120 Erasmus akreditācijai Personu mobilitāte mācību nolūkos periodā no 2021. – 2027. gadam. Skola ieguva akreditāciju (2020-1-LV01-KA120-SCH-094513).

Atbilstoši Erasmus plānam skola katru gadu, sākot ar 2022. gadu, var saņemt Eiropas Savienības finansējumu skolotāju profesionālās pilnveides kursiem, ēnošanai darbā un skolēnu grupu mobilitātēm kādā citā Eiropas valsts mācību iestādē.

2022. gada jūnijā skola saņēma apstiprinājumu 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052012 periodam no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam. Skola šo projektu nosauca “Mācīties darot”. Tā laikā tika īstenotas 2 skolēnu grupu, 4 “Ēnošanas”darbā, 2 kursu mobilitātes un 2 sagatavošanās vizītes. Šī projekta ietvaros skolā uzņēmām arī 3 franču skolotājas no College des ILES de Loire. Ar šīs skolas skolēniem un skolotājām virtuāla sadarbība jau notikusi divus gadus. Skolā nedēļu atbildes vizītē viesojās un mācījās skolēni un skolotājas no Kopernika ģimnāzijas Filipsburgā.

 

 

Pavasara brīvlaikā no 10. –19. martam 15 pašpārvaldes jaunieši un 4 skolotājas devās pēc pieredzes uz Vāciju, sadarbības partneru skolu...

Marta nogalē (27.03.-31.03.) mūsu skolā Ēnošanas vizītē uzturējās 3 skolotājas no Francijas Luāras pamatskolas College des Iles de Loire –...

2022.gada jūnijā skola saņēma apstiprinājumu projektam, proj. nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052012, periodam no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam....