Pedagogiem un skolēniem 2023

Erasmus+ akreditācija

2023.gada maijā skola saņēma apstiprinājumu 2023-1-LV01-KA121-SCH-000117805 periodam no 2023. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. augustam.

Skola šo projektu nosauca “Demokrātija un pedagoģija”. Tā mērķis ir mācīšanās un labās prakses un pieredzes iegūšana, kā arī mūžizglītības prasmu pilnveidošana un apgūšana/pilnveidot un apgūt jaunas mūžizglītības prasmes, dodoties mobilitātēs gan pedagogiem, gan skolēniem un īstenojot skolas Erasmus plānu.