Skolai – 115

2019. gada 4.oktobrī skolā atzīmējām Saldus pamatskolas 115.dzimšanas dienu.

Gatavojoties skolas jubilejai, katra klase paveica kādu labu darbu, tādējādi arī labais darbs kļuva par dāvanu skolai dzimšanas dienā. Skolēni zīmēja skolai apsveikumus, rakstīja vēlējumus, piedalījās erudītu konkursā. Skolēnu radošie darbi veidoja apsveikumu sienas skolas gaiteņos. Literatūras stundās skolēni rakstīja dzejoļus, tos salika kopā un izveidoja dzejas grāmatu, bet koncertā autori paši runāja savu dzeju.  Dzimšanas dienā neiztiek arī bez tortes ar svecītēm, mēs zinām, ka vislabākās dāvanas un pārsteigumus mēs protam sagatavot paši, tāpēc mājturības stundās skolotājas Ilzes Sīles vadībā 9.klašu meitenes izcepa 460 keksiņus visiem – skolēniem, skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem. Ar savu skanīgo balsi mūs priecēja absolvents Uģis Kleščovs. Skolas dzimšanas dienā tika sumināti un skaļus aplausus saņēma gan skolēni, gan skolotāji, gan tehniskie darbinieki.

Skolas direktore Dace Balandīna uzsvēra, ka skola nav tikai ēka, skola esam mēs paši – skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki, vecāki un absolventi. Visi cilvēki, kuri kaut kādā mērā saistīti ar skolu. Tikai mūsu pašu spēkos ir veidot savu skolu labāku, skaistāku un nest tās vārdu pasaulē. 

Pārskatu par skolēnu labajiem darbiem skolai dzimšanas dienā iespējams aplūkot šeit: Dāvana_labie_darbi.

Fotomirkļi no skolas dzimšanas dienas aktivitātēm.