VPD grafiks

2023./2024. m.g. valsts noteikto pārbaudījumu grafiks.