Fakti par skolu

Skolas pirmssākumi

 • Saldus pamatskola sāka darboties 1904. gada 4. augustā, kad Krievijas galvaspilsētā Pēterburgā Tautas Apgaismības ministrijā tika parakstīts rīkojums Nr. 174, kurš atļāva Kurzemes guberņas Saldus miestā atvērt trīsgadīgo pilsētas zēnu skolu. Līdz skolas ēkas uzcelšanai tiek īrēts Šnēbaha nams Lielā ielā 20. Pilsētas skola zēniem tika iesvētīta 1904. gada 5. oktobrī.
 • Pēc arhitekta Mihailova projekta 1907. gadā tiek uzbūvēta tagadējā skolas ēka Lielā ielā 31/35 atbilstoši visjaunākajām tā laika prasībām. Skolu iesvētīja 1907. gadā, un rudenī tā uzsāka darbu.
 • 1909. gadā skola kļūst par Saldus četrklasīgo skolu zēniem.
 • 1913./1914. m.g. skolas nosaukums ir Saldus augstākā sākumskola.
 • 1915. gadā skola tiek evakuēta uz Tveras guberņu Krievijā. Skolas telpās 1915.-1918. g. bija lauksaimniecības produktu noliktava vācu armijas vajadzībām. 1919. g. bermontieši gribēja skolas ēku sagraut. Jau no 1918. gada rudens Saldū sāka darboties sešklasīgā pamatskola, taču skolas telpas bija citur. Skolas namu atjaunoja 1921. gadā.
 • 1920./1921. m. g.  skolā mācās 391 skolēns un strādā 10 skolotāji.
 • 1941./1942. m. g. skolas nosaukums ir Saldus pilsētas sešklasīgā pamatskola, bet 1942./1943. m. g. – Saldus pilsētas tautskola ar 7 gadu mācību laiku.
 • 1944./1945. m. g. mācības nenotika, jo Saldus bija piefrontes rajons, iedzīvotājus evakuēja.
 • Skolēnu skaits pēckara periodā bija 44-45 skolēni, mācības norisinājās 2 maiņās. Visus pēckara gadus sākumskolas klašu skolēni mācījās “mazajā skolā” – Dārza ielā 13.

Skolas attīstība

 • 1957. gadā uzcēla nelielu māju skolas pagalmā. Tajā atrodas zēnu mājturības kabinets, bibliotēka un logopēda kabinets.
 • 20. gs. 50.-60. gados tika veidots skolas dārzs, pie kura strādāja skolas kolektīvs direktora M. Heringa un dārznieces Z. Grīsles vadībā. Vēsturisku video par skolas dārzu skaties šeit.
 • 20.gs. 70. gados skolai uzbūvēja piebūvi, ēku ar klašu telpām un plašiem gaiteņiem, sporta zāli, garderobi un ēdnīcu.

 

 • 2008. gadā norisinājās skolas jaunā korpusa renovācija.
 • 2014.gadā notika vecā korpusa jumta maiņa un jumta skulptūru atjaunošanas process. Detalizētāk lasi un skaties šeit.
 • 2015. gadā notika skolas vecā korpusa rekonstrukcija un 2016./2017. m.g. rudenī notika tā atklāšana. Video skaties šeit.

Jaunā Dabaszinību korpusa celtniecība

 • 2016. gada 30.maijā licencēja Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kas nodrošināja skolas dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”. Ar pašvaldības akceptu notika plānošanas darbi – izstrādāts jaunās Dabaszinību ēkas projekts,vecās ēkas nojaukšanas projekts. Sadarbībā ar novada Attīstības nodaļu plānojām jauno telpu aprīkojumu.
 • 2017.gadā aizsākās skolas jaunās ēkas projektēšanas darbi, ko veica SIA “Baltex Group”.
 • 2019.gadā noslēdza līgumu ar SIA “ASPEN GROUP” par skolā dēvētās “sētas mājas” demontāžas darbiem, nojaukšanas darbus uzsāka maijā. 
 • 2020.gadā izsludināja iepirkumu ēkas būvniecībai.

 

 • 2021.gada 19. martā Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts un SIA “Selva Būve” valdes priekšsēdētājs Rolands Orlovskis parakstīja būvdarbu līgumu par Saldus pamatskolas piebūves būvniecību.
 • 2021.gada 18. maijā Saldus pamatskolai vēsturisks mirklis – jaunās ēkas pamatos lika kapsulu ar vēstījumu nākamām paaudzēm, kas ietver informāciju par darbiem, kas veikti šīs ēkas būvniecības laikā, kā arī izklāstu par skolas vēsturi un projektu. Kopā ar vēstījumu kapsulā tika likta skolas dienasgrāmata, piespraude, skolas fotogrāfijas un laikraksta “Saldus Zeme” numurs, kurā atspoguļota informācija par ēkas būvniecības sākumu. Kapsulā ievietotā vēstījuma teksts lasāms šeit.
 • 2022. gada 1. septembrī pateicoties lieliskam komandas darbam, īpaši Saldus novada pašvaldībai, ēka ver durvis saviem skolēniem, skolotājiem, vecākiem un viesiem.
 • 2022.gada septembrī skolā sāk mācīties arī sešgadnieki, jo skolā licencēta pirmsskolas izglītības programma. Ieskaties pirmsskolas grupas “Prātnieki” telpās šeit.