Atbalsta personāls

Skolas sociālā pedagoģe Līga Paštore

Skolas logopēde Līga Paštore

Skolas psiholoģe Ilze Rūtena

Skolas bibliotekāre Kristīne Novicāne

Skolas karjeras konsultante Māra Markava

Skolas medicīnas māsa Līga Heinacka

Pedagoga palīgi: Ilze Normante, Māra Kuršāne, Zeltīte Lagzdiņa

 

 

Sociālais pedagogs skolā: Izglītības iestāde nav tikai zināšanu krātuve, bet arī sociālās saskarsmes institūcija. Ir situācijas, kad skolēnam ir grūtības ar tās pārvaldīšanu, šādās situācijās atbalstu, palīdzību nodrošina sociālais pedagogs. Sociālā pedagoga darba joma saistās ar atbalsta funkciju bērnam, pedagogam, vecākiem. Lasīt vairāk.

 

Atbalsta pasākumi ietver dažāda veida pasākumus un metodes, kas palīdz skolēniem ar speciālām izglītības vajadzībām, mācīšanās grūtībām, lēnu darba tempu pārvarēt ierobežojumus mācību procesā. Lasīt vairāk.

Skolas medicīnas māsas darbības jomas.

Bērnu lasītprasmes veicināšana — skolas bibliotekāres sagatavotais materiāls.

 

Rīcības gaita skolā pedagogiem situācijās, ja

  • skolēnam ir mācību grūtības
  • konstatēta konfliktsituācija

 

 

Rīcības gaita skolā skolēniem situācijās, ja

  • dara pāri Tev vai citiem
  • skolā tiek ienestas apreibinošas vielas
  • ir grūtības mācībās
  • klasē, skolā vai mājās dara pāri