Pirmsskola

Saldus pamatskola 2022./2023. mācību gadā atvēra pirmsskolas grupu sešus gadus veciem bērniem un uzsāka īstenot pirmsskolas izglītības programmu. Skolā atvēlētas 2 telpas ar atsevišķu ieeju pirmsskolniekiem un radīta attīstību veicinoša rotaļu materiāltehniskā bāze. 

Pirmsskolas izglītības programma nodrošina bērnu sagatavošanu skolai, aptverot individualitātes veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo attīstību, iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, veselības nostiprināšanu, psiholoģisko sagatavošanu skolai, kā arī valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi. Pirmsskolas vecuma bērnam galvenais darbības veids ir rotaļa, tādēļ pedagoģiskais process ir organizēts tā, ka bērni mācās rotaļājoties.

 

Kā pieteikties pirmsskolas grupai?

Vietu piešķiršana un bērnu uzņemšana Saldus novada izglītības iestādēskuras realizē pirmsskolas izglītības programmas,  notiek saskaņā ar 23.09.2021. pieņemtajiem Saldus novada saistošajiem noteikumiem Nr.44.“Par bērnu uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas”. Iesniegumu pirmsskolai skatīt šeit

Prātnieki iesaistās Džimbas nodarbībās. To mērķis ir izglītot bērnus par personisko drošību, tādējādi mazinot vardarbības riskus bērnu dzīvē....

Sadarbībā ar Saldus Džudo klubu Prātnieki reizi nedēļā dodas uz Jautro Džudo, kur A.Grinberga un G.Baumaņa vadībā attīsta un nostiprina ...

Prātnieki aktīvi piedalījās Lego inženierijas projektā -  reizi mēnesī mācījās būvēt, mērīt, salīdzināt, veikt novērojumus, atrisināt problēmsituācijas, sadarboties u.c. būtiskas...

Saldus pamatskolā pirmo gadu mācās sešgadnieki. Esam atvēlējuši divas skolas telpas pirmsskolēniem un aicinām apmeklēt interesentus iepazīties gan ar telpā,...