Pedagogi

IMG_5685 (Medium)

Skolas administrācija

Dace Balandīna – direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Gita Leja – direktores vietniece mācību jomā, vizuālās m. un sociālo zin. skolotāja

Dace Susekle – direktores vietniece tehnoloģiju  jomā, datorikas skolotāja

Evita Dureika  – direktores vietniece audzināšanas jomā, angļu valodas skolotāja

Linda Kuskova – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja

Valodu skolotāji

Anita Raude – latviešu valoda, literatūra

Santa Brauča – angļu valoda

Evita Dureika – angļu valoda

Iveta Dūčmane – angļu valoda

Laura Ķevle – angļu valoda

Sanita Vītola – latviešu valoda

Aija Fedotova – krievu valoda

Ligita Didze – latviešu valoda, krievu valoda

Līva Freimane – angļu valoda

Jana Kalve – vācu valoda

Sākumskolas skolotāji

Līga Pērkona

Dace Neizaka

Aiva Greitāne

Rasa Štromane

Egita Semjonova

Māra Markava 

Inga Ābelniece

Sigita Rieksta

Agita Ivanovska – pirmsskolas skolotāja

Ieva Andersone

Baiba Lūse

Kristīne Egle

Aija Medne

Mākslas priekšmetu skolotāji

Gita Leja – vizuālā māksla

Dace Eglīte – Zīrupa – vizuālā māksla

Iveta Logina – mūzika

Kristīne Novicāne – mūzika, vizuālā māksla

Tehnoloģiju pamatu skolotāji

Evija Rožkalne – matemātika

Linda Kuskova – matemātika

Dace Neizaka – datorika, robotika

Dace Susekle – datorika

Andis Ozolnieks – fizika, inženierzinātnes

Rudīte Ābola – matemātika

Egita Semjonova – datorika

Rasa Štromane – datorika

Ilzīte Griķe – matemātika

Sabiedrības zinību skolotāji

Ruta Tuča – dabaszinības, bioloģija, ķīmija

Daiga Lapčinska – vēsture

Gita Leja – sociālās zinības

Ilze Sīle – dizains un tehnoloģijas

Andis Ozolnieks – dizains un tehnoloģijas

Lāsma Rumpe – sports un veselība

Liene Allere – sports un veselība

Santa Markevica – sports un veselība

Agnese Januševska – ģeogrāfija, bioloģija

Bibliotekāre

Kristīne Novicāne

Logopēde

Līga Paštore

Sociālā pedagoģe

Līga Paštore

Psiholoģe

Ilze Rūtena

Pedagoga palīgs

Ilze Normante

Zeltīte Lagzdiņa

Māra Kuršāne

Pedagogs – karjeras konsultante 

Māra Markava

 

Interešu izglītības skolotājas

Rūta Sakne

Kristīne Treimane

Projektu speciālistes

Laima Krasta

Linda Kuskova