Pedagogi

Skolas administrācija

Dace Balandīna – direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Gita Leja – direktores vietniece mācību jomā, vizuālās m. un sociālo zin. skolotāja

Dace Susekle – direktores vietniece tehnoloģiju  jomā, datorikas skolotāja

Evita Dureika  – direktores vietniece audzināšanas jomā, angļu valodas skolotāja

Linda Kuskova – direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas skolotāja

Valodu skolotāji

Anita Raude – latviešu valoda, literatūra, teātra māksla

Santa Brauča – angļu valoda

Evita Dureika – angļu valoda

Iveta Dūčmane – angļu valoda

Laura Ķevle – angļu valoda

Sanita Vītola – latviešu valoda, literatūra

Aija Fedotova – krievu valoda

Ligita Didze – latviešu valoda, krievu valoda

Līva Freimane – angļu valoda

Inga Ābelniece – latviešu valoda, literatūra, teātra māksla

Jana Kalve – vācu valoda

Sākumskolas skolotāji

Līga Pērkona

Daina Baha

Dace Neizaka

Aiva Greitāne

Rasa Štromane

Egita Semjonova

Māra Markava 

Inga Ābelniece

Sigita Rieksta

Agita Ivanovska – pirmsskolas skolotāja

Ieva Andersone

Baiba Lūse

Kristīne Egle

Aija Medne

Mākslas priekšmetu skolotāji

Dace Eglīte – Zīrupa – vizuālā māksla

Iveta Logina – mūzika

Kristīne Novicāne – mūzika, vizuālā māksla

Tehnoloģiju pamatu skolotāji

Evija Rožkalne – matemātika

Linda Kuskova – matemātika

Dace Neizaka – datorika, robotika

Dace Susekle – datorika

Andis Ozolnieks – fizika, inženierzinātnes

Rudīte Ābola – matemātika

Egita Semjonova – datorika

Rasa Štromane – datorika

Ilzīte Griķe – matemātika

Sabiedrības zinību skolotāji

Ruta Tuča – dabaszinības, bioloģija, ķīmija

Daiga Lapčinska – vēsture

Gita Leja – sociālās zinības

Ilze Sīle – dizains un tehnoloģijas

Andis Ozolnieks – dizains un tehnoloģijas

Lāsma Rumpe – sports un veselība

Liene Allere – sports un veselība

Santa Markevica – sports un veselība

Agnese Januševska – ģeogrāfija, bioloģija

Bibliotekāre

Kristīne Novicāne

Logopēde

Līga Paštore

Sociālā pedagoģe

Līga Paštore

Ieva Kalniņa

Psiholoģe

Ilze Rūtena

Pedagoga palīgs

Ilze Normante

Zeltīte Lagzdiņa

Māra Kuršāne

Karjeras pedagoģe

Māra Markava

 

Interešu izglītības skolotājas

Rūta Sakne

Kristīne Treimane

Projektu speciālistes

Laima Krasta

Linda Kuskova

Ieva Kalniņa