Lepojamies

Saldus pamatskolas skolotāja un skolēni - Sporta zvaigznes titulu saņēmēji!...

Lepojamies ar Saldus pamatskolas direktori Daci Balandīnu - saņemot Latvijas Valsts proklamēšanas 105.gadadienā Saldus novada domes Goda rakstu par profesionālu...

Viduskursas un Austrumkursas stāstnieku konkursā “TECI, TECI, VALODIŅA 2023” pusfinālā Kuldīgā Lielā stāstnieka titulu saņēma visi Saldus pamatskolas dalībnieki:...

Pedagogi mācību gadu uzsāk ar svētku pasākumu – pasniegtas “Gada skolotājs 2023” balvas!...

  Saldus pamatskolas jaunā dabaszinības ēka novērtēta skatē "Gada labākā būve Latvijā 2022", iegūstot 3.vietu!  Saldus novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, sociālajā...

Pasākumā “Mēs lepojamies 2023” sumina skolēnus, pedagogus un vecākus!...

Sanita Vītola, latviešu valodas un lietratūras skolotāja, izvirzīta nominācijai - Inovācijas mācību darba procesā....

Saldus pamatskolas skolotāja Laima Krasta 2022.gada 18.novembrī saņēma Saldus novada domes goda rakstu par ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu, inovāciju sekmēšanu, Eiropas...

Esam labi iesākuši mācības pēc gada attālinātās mācīšanās un ar gandarījumu sveicām skolēnus, kuri ar izcilām un ļoti labām sekmēm...

Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls 2021. gada 20. aprīlī atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 30. pantam par sevišķiem nopelniem...

18.novembrī Saldus novada domes GODA RAKSTU par ieguldījumu skolēnu izglītošanā un patriotiskajā audzināšanā mūsu angļu un vācu valodas skolotājai Mārai...

Ik gadu Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde organizē godināšanas pasākumu pedagogiem “GADA SKOLOTĀJS”, lai izceltu un novērtētu izcilus pedagogus. Nominācijā “Par...