Piekļūstamības paziņojums

Saldus pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – https://salduspamatskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Saldus pamatskolas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

 

Neatbilstības prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tīmekļvietnes navigācija ir labi strukturēta un ievērota hierarhija, tomēr pa navigācijas apakšadaļām nevar pārvietoties ar tastatūras TAB taustiņu.
  • Attēla tekstuālās alternatīvas (“alt text”) nav pieejamas visiem tīmekļvietnē ievietotajiem attēliem.

Šī tīmekļvietne tika izvērtēta 21.08.2023.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: izvērtējuma protokols

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, sūtiet e-pastu saldus.pamatskola@saldus.lv ar hipersaiti uz tīmekļvietnes lapu, pieprasot nepieciešamo informāciju.

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pasts: saldus.pamatskola@saldus.lv
Tālrunis: +371 63807110
Adrese: Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus novads, LV3801, Latvija
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgi ir darbinieki, kas veic informācijas ievietošanu tīmekļvietnē.
Iestādē atbildīgais ir direktores vietniece Dace Susekle.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 21.08.2023.
Šo paziņojumu apstiprināja
Dace Balandīna,
Saldus pamatskolas direktore.