Pašpārvalde veicina skolā pozitīvu vidi

Pašpārvalde veicina skolā pozitīvu vidi

 

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

Jaunā mācību gada pirmās divas piektdienas Saldus pamatskolā tika veicināta skolēnu un pedagogu labbūtība – norisinājās pašpārvaldes un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Kontakts” aktivitātes “Atver logu labbūtībai”.

Pašpārvaldes skolēni bija padomājuši par labbūtības veicināšanu no dažādiem aspektiem: emocionāli, fiziski, sociāli, ar dažādu aktivitāšu palīdzību, lai ikviens jaunajā mācību gadā skolā justos droši un labi.

Pirmsskolas un pirmo klašu skolēni tika iepazīstināti ar skolas telpām, izvietojumu un skolas darbiniekiem.

Otro klašu skolēni orientējās pa skolu, atpazina klašu un citas skolas telpas, tāpat arī veica klases saliedēšanās aktivitātes, kur veidoja klases dziesmu un klases foto.

Trešo klašu skolēni atkārtoja un pārrunāja APU (atbalsts pozitīvai uzvedībai) noteikumus aktīvā veidā.

Ceturtās klases skolēni atkārtoja iegūtās zināšanas par mobingu: caur dažādām situācijām mācījās atšķirt mobingu no konflikta, atpazina mobinga veidus, pārrunāja savu rīcību konkrētās situācijās.

5.-9. klašu skolēni piedalījās aktivitātēs, kuru mēŗkis bija uzlabot savstarpējo komunikāciju paralēlklašu starpā.

  • 5.-6. klašu skolēni jauktās klašu komandās devās aizraujošās foto medībās.

  • 7.-9. klašu aktivitātes vadīja piedzīvojumu meistars Ēvalds Kārkliņš. Viņš ar daudzveidīgām saliedēšanās aktivitātēm veicināja klases un skolas kolektīva sadarbību un spēju kopīgi virzīties uz nosprausto mērķi.

Arī skolotāji un skolas darbinieki tika iesaistīti dažādās aktivitātēs, kurās, kā paši atzina, valdīja pozitīva gaisotne, smiekli un varēja atcerēties skolas laikus. Pasākuma noslēgumā visi baudīja gardu saldējumu.

Īpašs paldies pašpārvaldes projekta vadītājiem Paulai Šteinai, Patrīcijai Annai Ozolai, Elanam Balgalvim, kā arī visiem pārējiem pašpārvaldes skolēniem par pasākumu plānošanu, organizēšanu un vadīšanu.

Sekojiet projekta aktivitātēm arī turpmāk FB un IG kontos.

Saldus novada jauniešiem