Projekta “Protu, varu, daru” aktivitātes

Projekta “Protu, varu, daru” aktivitātes

Saldus pamatskolas vecāku biedrība “SaPa 1904” 2021.gada 1.septembrī uzsāk īstenot projektu “Protu, varu, daru!”, projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros.

 

 15. septembrī notika projekta grupas iepazīšana un projekta programmas izpēte. Nodarbības laikā skolēni nodefinēja veiksmīga cilvēka iezīmes, iepazinās viens ar otru, spēlēja dažādas iepazīšanās spēles, sadarbojoties komandā būvēja torņus. 

16. septembrī Saldus pamatskolas pagalmā iebrauca Ghetto Games busiņš. Sportiskās aktivitātes skolas sporta laukumā vadīja Ghetto Games pārstāvji, viņi arī iepazīstināja ar Ghetto Games Akadēmiju, kustības filozofiju un aktivitātēm.

 

Divas dienas – 22. un 29.septembrī – pie skolēniem ar nodarbībām par tēmu “Pašapziņa” viesojās sociālās pedagoģes no Ģimenes atbalsta Dienas centra Anita Hļevicka un  Aiga Pelca.

Dalībnieku uzdevums bija sava vārda prezentācija un savas identifikācijas kartes izveide. Jaunieši spēlēja daudzveidīgas komunikācijas un kustību spēles ar nolūku vairāk iepazīt sevi un uzmanīgāk ieklausīties citos.

Prezentācijā par tēmu “Kas ir pašapziņa” pasniedzējas kopā ar jauniešiem diskutēja par būtiskiem jautājumiem ikvienam – kā celt pašapziņu un kā pārvarēt nedrošību.  Jaunieši iesaistījās aktivitātē ,,Mēs esam dažādi”, lai  izprastu, ka vienas un tās pašas lietas dažādi cilvēki uztver atšķirīgi, un pasaule būtu ļoti garlaicīga, ja visi mēs būtu vienādi.

Informāciju sagatavoja skolotāja Māra Rešķe.

 

 

Projektā “Protu, varu, daru” skolēni piedalījās pašpaziņas veidošanas nodarbībās, kuras vadīja sociālās pedagoģes no Ģimenes atbalsta Dienas centra Anita Hļevicka un Aiga Pelca.

Dalībnieki veidoja sava vārda prezentāciju identifikācijas karti, spēlēja daudzveidīgas komunikācijas un kustību spēles ar nolūku vairāk iepazīt sevi un uzmanīgāk ieklausīties citos.

Prezentācijā par tēmu “Kas ir pašapziņa” diskutēja par būtiskiem jautājumiem ikvienam – kā celt pašapziņu un kā pārvarēt nedrošību. Jaunieši iesaistījās aktivitātē ,,Mēs esam dažādi”, lai izprastu, ka vienas un tās pašas lietas dažādi cilvēki uztver atšķirīgi, un pasaule būtu ļoti garlaicīga, ja visi mēs būtu vienādi.

Projektā “Protu, varu, daru” 12.10.2021. pašapziņas paaugstināšanas nodarbību dalībnieki strādāja klašu grupās un veidoja kolāžu “Mana dzīve pēc 10 gadiem”.

Nodarbība rosināja grupas dalībniekus saskatīt sevi rītdienā un mudināja uzdrošināties sapņot. Nodarbību vadītājas ar pusaudžiem izvērtēja radītās kolāžas, apskatīja, ko pusaudzis ir attēlojis savā kolāžā, kādu viņš redz savu rītdienu. Katrs grupas dalībnieks apdomāja, kādas spēcīgas rakstura īpašības viņam piemīt, kas nepieciešamas, lai sasniegtu kolāžā attēloto. To pierakstīja “Sasniegumu” dienasgrāmatā.