Erudīcijas spēle

Erudīcijas spēle

 7.oktobrī, erudīcijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” Latvijas televīzijā piedalījās 7.klases skolniece Evika Ulmane un iekļuva finālā. Raidījums 30.oktorbī 18:50 LTV1.

Bet par to, kā šajā raidījumā veicās 6.klases skolniecei Alisei Vasiļevskai, varēsiet uzzināt pavisam drīz – 16.oktobrī. Ieslēdziet Latvijas televīzijas 1.kanālu plkst. 18:50 un skatieties!