Biedrība saPa1904

Vecāku biedrība SaPa1904

Reģ.nr. 40008205510

Biedrība dibināta 2013. gadā ar mērķi – vecāku atbalsts Saldus pamatskolai.

Īstenotie projekti:

  • 2014. g. –  Skaņas un video aparatūras iegāde         13 741,00 EUR
  • 2018.g. – 500 skolas nozīmīšu iegāde                     139,15 EUR
  • 2020.g. – pārvietojamās tumbas un mikrofona iegāde mūzikas kabinetam
  • 2021. g. – “Protu, varu, daru” 

  

 

 

Ar biedrības atbalstu  2021./2022. m.g.  skolā tika īstenots projekts “Protu, varu, daru”.

  Ar šādu nosaukumu apstiprināts Saldus pamatskolas vecāku biedrības "SaPa1904" iesniegtais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.   Papildus...