Kompetenču pieeja mācību saturā

Kompetenču pieeja mācību saturā

Piedalāmies  EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Nodarbības LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrā.

1.semestra beigās 5.-8.klašu skolēni piedalījās nodarbībās ‘’Esi arhitekts’’, Redzes leņķi” un ‘’Kā apgaismot dārzu?’’. Skolēni uzzināja, kas ir paralēlais slēgums un kas ir virknes slēgums. Katra nodarbība ilga aptuveni 2h. Visvairāk bērniem patika veidot elektriskās shēmas nodarbībā ‘’Kā apgaismot dārzu?’’. Nodarbības bija ļoti pamācošas un interesantas! Paldies matemātikas skolotājām –  Annai Ivaščenko un Inesei Lagzdiņai.