Mākslas terapijas nodarbības

Mākslas terapijas nodarbības

 

Sācies 2022.gads un  Saldus pamatskolā turpinās vecāku biedrības “SaPa 1904” projekts “Protu, varu, daru!”, projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros, kurā piedalās mūsu skolas jaunieši.

Laika posmā no 17. līdz 27. janvārim skolēni apmeklēja mākslas terapijas nodarbības pie mākslas terapeites Ingas Bitēnas. Mākslas terapeite nodarbībās palīdzēja skolēniem izprast, kas ir dusmas un kā ar tām tikt galā. Atrast atbildi sev –  kā es šobrīd jūtos un ko man ar šīm jūtām darīt. Nodarbībās skolēni zīmēja, līmēja, gleznoja, daudz sarunājās, lai izprastu svarīgāko – kā atbrīvoties no savām emocijām, neaizskarot citus.

Savukārt, no 25.janvāra reizi nedēļā pie 5.-6.klašu skolēniem ar nodarbībām par tēmu “Pašapziņa” ciemosies sociālās pedagoģes no Ģimenes atbalsta Dienas centra Anita Hļevicka un  Aiga Pelca. Dalībnieku uzdevums šajās nodarbībās būs iesaistīties aktivitātēs, lai apzinātos sevi, noskaidrotu un izprastu savas dotības, spējas, talantus, stiprinot pašcieņu un pašvērtējumu.

Paldies projekta dalībniekiem par aktīvu iesaistīšanos, regulāru nodarbību apmeklēšanu, paldies vecākiem par atbalstu un projekta komandai par darbu!

Informāciju sagatavoja Linda Kuskova