Starptautiskā pieredze Barselonā

Starptautiskā pieredze Barselonā

Saldus pamatskolas skolotāju profesionālā pilnveide Barselonā, Spānijā Erasmus+KA1 projektā.

Erasmus+ KA1 projektā “Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai”  no 4. līdz 8. jūlijam Saldus pamatskolas  direktores vietniece izglītības  jomā un sociālo zinību skolotāja Gita Leja  un angļu valodas skolotāja Santa Brauča mācījās profesionālās pilnveides kursos “Don`t Give up &Catch your Dreams/ Inclusive Education” Barselonā, Spānijā.

 

Kursu programmas devīze “Nepadodies, īsteno savus sapņus” (Don`t Give up&Catch your Dreams) un saturs veidots, lai novērstu izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Kursu laikā:

  • tika veikts īss teorētisks apkopojums par iekļaujošās izglītības tendencēm Eiropā;
  • apgūtas praktiskas mācību metodes  gan nodarbībām telpās, gan nodarbībām ārpus tām, lai nodrošinātu izglītojamiem emocionālas labizjūtas;
  • apmeklējot bezpajumtnieku centru Barselonā un tiekoties ar tā vadītāju Andrew, iegūta izpratne par iemesliem, kāpēc cilvēki nokļūst šādā situācijā;
  • iepazīta centra izstrādātā programma bezpajumtnieku iekļaušanai sabiedrībā.

Visas nedēļas garumā notika gan formāla, gan neformāla pieredzes apmaiņa starp kursu dalībniekiem (dalībvalstis- Latvija, Rumānija, Grieķija). Nedaudz iepazīta arī Spānijas un Barselonas kultūrvide.

 

Kursi “Don`t Give up&Catch your Dreams/ Inclusive Educiation”- radīja jaunu izpratni par iekļaujošās izglītības problēmu cēloņiem. Kursu saturs, aprobējot emocionālās labizjūtas metodiku gan teorētiski, gan praktiski, ļauj labāk izprast un īstenot jaunā kompetenču satura pieeju atbilstoši Skola 2030 prioritātēm ikdienas mācību procesā.

 

Skolotāju sagatavotā prezentācija šeit.