Teaching Science Grieķijā

Teaching Science Grieķijā

Saldus pamatskolas skolotāja Rasa Štromane no 2020.gada 16.februāra līdz 24.februārim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbība Nr.1 (KA1) Atbalsts mācību mobilitātēm skolu pedagoģiskam personālam projekta “Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola 2030 ieviešanai” ietvaros mācījās profesionālajos pilnveides kursos “Teaching Science” Grieķijā, Hēraklejā, Life Long Learning Center OLOKLIROSI.

Kursu koordinatore Amalia Niniraki katrai dienai bija sagatavojusi uzdevumus.

Pirmajā dienā kursu dalībnieki iepazina cits citu, praktizēja un nostiprināja angļu valodu, guva ieskatu pilsētas un valsts vēsturē.

Otrajā dienā nodarbības vadīja Astrinos Tsoutsoudakis, kurš ir  “The 1st Laboratory Center for Science Education in Heraklion, Crete” vadītājs, fiziķis. Pasniedzējs ir atbildīgais par pilsētas dabaszinību laboratoriju un māca dabaszinību priekšmetus dažādu klašu skolēniem.

Trešajā dienā strādājām Krētas universitātes Dabas muzejā, kur iepazināmies ar Vidusjūras teritorijas dabas daudzveidību. Interesanta un izglītojoša bija nodarbība un praktikums par zemestrīcēm.

Ceturtajā dienā grieķu rakstnieka un pētnieka Lefteris Giannakoudakis vadībā izmēģinājām, ar kādām aktivitātēm un metodēm bērniem būtu gan vieglāk iemācīties, gan vieglāk atcerēties un izprast vielu zinātņu mācību priekšmetos.

Piektajā dienā no rīta iepazināmies ar vietējo skolu. Piedalījāmies arī ģeogrāfijas stundā, kurā katrs pastāstījām par savu valsti. Pēc skolas apmeklējuma notika nodarbība Themis Trivyzadakis vadībā, kurš pastāstīja par dažādu pētījumu simulācijām.

Sestajā dienā rīta pusē tika apmeklēts vēsturisks arheoloģisks piemineklis Knosos, pēc tā praktiskas un teorētiskas nodarbības.

Septītajā dienā izvērtējām kursos apgūto.

Kursu laikā ieguvu informāciju par izglītības sistēmu citās valstīs (Norvēģija, Somija, Itālija, Spānija, Grieķija),to salīdzināju ar Latviju. Kā dabaszinību skolotājai man bija lieliska iespēja iepazīties arī ar dažādu tautību pārstāvjiem, uzzināt vairāk par Vidusjūras dabu un Grieķijas valsts vēsturi.