1.kārta.

1.kārta.

2022.gada jūnijā skola saņēma apstiprinājumu projektam, proj. nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052012, periodam no 2022. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam. Lai veiksmīgi organizētu projekta dokumentācijas uzskaiti, skola pieņēma lēmumu dot projektam papildu nosaukumu “Mācīties darot”.

 

Oktobra brīvlaikā nedēļas garumā 6 jaunieši un 4 skolotāji devās pēc pieredzes uz sadarbības partneru skolu – Osnovna Šola Davorina Jenka – Cerkljē. Skolotāju mērķis darba vērošanas mobilitātē bija iepazīties ar Slovēnijas izglītības sistēmu, Cerkljes pamatskolas pedagogu pieredzi mācību procesa organizēšanā un atbalstīt skolēnus, kuri iejutās slovēņu skolēnu dzīvē, mācoties kopā ar 9. klašu skolēniem.

 

Visu rakstu par mobilitāti lasīt šeit.

Prezentāciju par mobilitāti skatīt šeit.