Apsveikums Māmiņdienā!

Apsveikums Māmiņdienā!

Šo svētdien, 10.maijā, atzīmēsim Mātes dienu. Bērni, skolotāju mudināti, sagatavojuši zīmējumus, rakstījuši pārdomas par savu māmiņu un ierunājuši tos WhatsApp ziņā. Izdevies skaists neliels koncerts, kas, domājams, neatstās vienaldzīgu nevienu un iepriecinās katru māmiņu!

Balta mana māmuliņa
Balti mani audzināja
Pati sevi netaupīja
Balti mani audzinot.

Sirsnīgi sveicieni visām mūsu skolas māmiņām svētkos!

Video: skatīt šeit