Iniciatīvas

Skolas padomes sastāvs

Oskars Šteins – skolas padomes priekšsēdētājs

Gunārs Vasiļevskis – skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dalībnieki vecāki: Edijs Balamovskis, Mārtiņš Kanasts, Viktorija Pavlova, Iveta Krastiņa, Agnese Sergejeva-Svikle, Dina Bimšteina, Inga Vilka, Vita Kristāla, Juris Rēfelds, Aivars Sproģis, Dace Vaļko, Revita Būda, Ilze Zadovska, Elīna Gudrupa, Ilze Mieze, Zane Šteina, Līga Vasiļevska, Ieva Zēpolde, Līga Bērziņa, 

Dalībnieki pedagogi: Dace Balandīna – skolas direktore, Evita Dureika,  Gita Leja, Aija Fedotova, Dace Neizaka.

Skolas padomes paveiktie darbi un īstenotās vecāku iniciatīvas.

Skolas padomes priekšsēdētāja Oskara Šteina sagatavotās atskaites par paveikto darbu:

2017./2018. m.g. Skolas padomes darbs

2018./2019. m.g. Skolas padomes darbs

2021./2022. m.g. Skolas padomes darbs

Pēc skolas padomes priekšsēdētaja Oskara Šteina iniciatīvas jau par tradīciju kļuvušais pavasara Tūrisma pārgājiens uz Sātiņu stadionu sestdien, 20.maija rītā,...

Saldus pamatskolas vecāku un skolas sadarbības projekts “Būsim kopā!” realizēts 10.12.2019. līdz 20.01.2020. ar Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes iestāžu atbalsta...