CLIL metodika Saldus pamatskolā

CLIL  (Content and Language Integrated Learning ) jeb mācību satura un valodas integrēta apguve. Tā ir metodika, kā īstenot valodas (svešvalodas) un kāda cita mācību priekšmeta vienlaicīgu un apzinātu apguvi.

Detalizētāku informāciju par CLIL ieviešanu Saldus pamatskolā lasīt šeit.