Skolotāju mācību stundu plāni ar CLIL metodiku

Sākumskolas skolotājas Daces Neizakas Stundas plāns 2. klasei dabaszinībās par tēmu “Ūdens ceļojums un lietus veidošanās”.

Sākumsskolas skolotājas Rasas Štromanes Stundas plāns dabaszinībās 3. klasei.

Sākusmskolas skolotājas Māras Markavas Stundas plāns klases stundai “Profesijas” 3. klasē.

Angļu valodas skolotājas Evitas Dureikas Stundas plāns angļu valodas stundai 5. klasē par olimpiskajām spēlēm.

Vizuālās mākslas skolotājas Evikas Zabarovskas Stundas plāns vizuālajā mākslā 1. klasei par krāsām.

Sākumsskolas skolotājas Daces Neizakas Stundas plāns un prezentācija par projektu darbu “Veselīgs dzīvesveids” 3. klasē.