Angļu valodas nodarbības

Viena no programmas Erasmus+  KA1 aktivitātēm, kura tika īstenota 2015./2016.mācību gadā, ir angļu valodas zināšanu nostiprināšana un papildināšana.

 Kopš 2015.gada septembra Saldus pamatskolas pedagogi apgūst un pilnveido angļu valodas prasmes pasniedzējas Annas Sipko vadībā.

 

Skolotāju ieguvumi no angļu valodas mācībām:

  • papildinātas un iegūtas jaunas zināšanas angļu valodas gramatikā;
  • nostiprinātas un pilnveidotas sarunvalodas prasmes;
  • iegūtas iemaņas praktiski lietot angļu valodas dažādās situācijās;
  • iespēja izmantot iegūtās zināšanas starptautiskos projektos.