Skolēnu aptauja par pētniecisko darbību mācību procesā

Februārī tika aptaujāti 127 skolēni, kuri mācās 5. – 9.klasē. Kopumā šajās klasēs mācās 162 skolēni. Aptaujā piedalījās 64 meitenes un 63 zēni. Respondenti atbildēja uz 14 jautājumiem. Apkopojot iegūtos, datus var secināt:

 1. Dabaszinātņu mācību priekšmetus par interesantiem uzskata 60% aptaujāto respondentu;
 2. Par grūtiem un sarežģītiem dabaszinātņu mācību priekšmetus uzskata 54% aptaujāto respondentu, 19% domā, ka dabaszinātņu mācību priekšmeti nav grūti un sarežģīti, bet 27% aptaujāto respondentu nav pārliecināti vai dabaszinātņu mācību priekšmeti ir grūti un sarežģīti;
 3. 50% meiteņu un 47% zēnu visaugstāk vērtē stundas, kurās var pētīt, eksperimentēt, izdarīt secinājumus. 24% meiteņu un 13% zēnu uzskata, ka interesantas mācību stundas ir tad, kad paši var praktiski darboties;
 4. Pētījumus patstāvīgi labprāt veiktu 67% meiteņu un 48% zēnu, 9% meiteņu un 35% zēnu nevēlētos veikt pētījumus patstāvīgi, bet 24% meiteņu un 17% zēnu nezin vai vēlētos veikt patstāvīgus pētījumus.
 5. Vērtējot savas spējas patstāvīgi veikt dažādus pētnieciskās darbības soļus ir redzams, ka pēc skolēnu domām vislielākās grūtības sagādā hipotēzes izvirzīšana (39%). Otrs grūtākais pētnieciskās darbības posms ir secinājumu izdarīšan (19%). Tikpat daudz respondentu ir atzinuši, ka patstāvīgi spēj izvirzīt hipotēzi un tikt galā ar secinājumu izdarīšanu.
 6. Veicot pētnieciskus uzdevumus dažādus IKT rīkus izmanto 93% meiteņu un 77% zēnu, IKT rīkus pētniecisko uzdevumu veikšanai nelieto tikai 5% aptaujas dalībnieku. Respondenti, kuri ir atbildējuši, ka IKT rīkus pētniecisko uzdevumu veikšanai lieto dažreiz vai nelieto vispār, savu atbildi ir pamatojuši šādi:
 • Skolā tādu nav (1);
 • Ne vienmēr tā var iegūt nepieciešamos datus (3);
 • Nezinu kā to darīt (4);
 • Neesmu to darījis (2);
 • Man nevajag (1);
 1. Labprāt dabaszinātņu mācību stundās, 41% meiteņu un 47% zēnu strādātu pāros; 33% meiteņu un 43% zēnu labprāt strādātu grupās un veiktu pētnieciskus uzdevumus, bet 26% meiteņu un 10% zēnu vēlētos strādāt individuāli un veikt patstāvīgus pētījumus.
 2. Lai labāk apgūtu dabaszinātņu mācību priekšmetus un veiktu pētnieciskus uzdevumus 32% meiteņu un 30% zēnu labprāt vēlētos strādāt, izmantojot dažādus IKT rīkus.
 3. Aptaujātie respondenti labprāt vēlētos piedalīties dažādās dabaszinātņu stundās un visvairāk respondentu ir atzinuši, ka vēlētos apgūt dabaszinātņu priekšmetus dodoties mācību ekskursijās un piedaloties āra nodarbībās (skatīt attēlā).
 4. Ar aptaujas palīdzību tika noskaidrots, ka no 127 aptaujātajiem respondentiem, kuri mācās 5. – 9.klasē viedtālruņi ir pieejami 120 respondentiem, kas sastāda 94%. Planšetdatori ir pieejami mazāk –, kas ir 41% no aptaujātajiem respondentiem.

Visu uzzināto mēs varam izmantot kā platformu pārmaiņu uzsākšanai mūsu digitalizācijas procesā pētnieciskajā dabībā dabaszinātņu mācību priekšmetos, kas ienesīs jaunas vēsmas mūsu skolā!